Wstęp

Poniższy kurs programowania w języku PHP ma za zadanie zaznajomić osobę kompletnie nieobeznaną z tym językiem na tyle, aby sama była w stanie napisać skrypt o średnim poziomie złożoności. Pomaga także osobie wcześniej nieprogramującej na zaznajomienie się z technikami programistycznymi. Kurs jest uniwersalny – można go stosować do dowolnej wersji PHP – w szczególnych przypadkach, kiedy poszczególne informacje nie dotyczą wszystkich wersji, jest to wyraźniej zaznaczone.

Spis treści

 1. Podstawy
  • Co to jest PHP
  • Wstawianie skryptów PHP
  • Błędy i debugowanie
 2. Składnia języka
  • Oddzielanie instrukcji
  • Komentarze
  • Zmienne
  • Typy zmienych
  • Zmiana typu
  • Predefiniowane zmienne
  • Stałe
 3. Operatory
  • Co to jest?
  • Operatory arytmetyczne
  • Operator przypisania
  • Operatory operacji bitowych
  • Operatory porównania
  • Operator kontroli błędów
  • Operator wywołania
  • Operatory inkrementacji i dekrementacji
  • Operatory logiczne
  • Operator ciągu
 4. Struktury kontrolne
  • Instrukcje warunkowe
  • Pętla FOR
  • Pętla while
  • Pętla do…while
  • Przerywanie wykonań pętli
  • Składnia switch
 5. Tablice
  • Wstęp
  • Tablica asocjacyjna
  • Przeglądanie tablic
  • Sortowanie tablic
  • Tworzenie ciągów z tablic i odwrotnie
 6. Ponowne użycie kodu
  • Funkcje
  • Klasy
  • Instrukcje include i require
  • Funkcja readfile()
  • Zasięg zmiennych
 7. Przekazywanie zmiennych między stronami
  • Formularze
  • Upload plików
  • Odnośniki
  • Cookies
  • register_globals
 8. Obsługa sesji
 9. Obsługa ciągów tekstowych
  • Wyrażenia regularne
  • Porównywanie ciągów
  • Wyciąganie fragmentów ciągów
  • Podmienianie fragmentów ciągów
  • Podmienianie znaków w ciągach
  • Inne funkcje
 10. Odbieranie plików od użytkownika
 11. Operacje na plikach
  • Otwieranie i zamykanie plików
  • Wewnętrzny wskaźnik pliku
  • Odczyt z plików
  • Zapis do pliku
  • Przycinanie plików
  • Blokowanie plików
  • Funkcje informacyjne
  • Operacje na plikach i katalogach
   • Kopiowanie
   • Przenoszenie i zmiana nazwy
   • Usuwanie
   • Tworzenie katalogów
  • Prawa dostępu (tylko UNIX)
  • Przetwarzanie ścieżki
  • Operacje na katalogach
 12. Przetwarzanie daty
  • Sprawdzanie poprawności
  • Pobieranie aktualnej daty
  • Konwersja daty do formatu timestamp
   • Część kalendarzowa
   • Część zegarowa
   • Strefa czasowa
   • Część liczbowa
  • Formatowanie daty
  • Tworzenie daty względnej do aktualnej (np. 'za 2 dni’)
  • Porównywanie dat