Mechanizm sesji był najważniejszą ze zmian oczekiwanych w PHP 4. Umożliwia on przekazywanie parametrów między stronami w łatwy sposób. Zmienne są przechowywane po stronie serwera a u klienta trzymane jest tylko ID sesji. Te ID jest zapisane w cookie lub przekazywane przez URL. PHP jest w stanie sam rozpoznać czy na komputerze klienta włączony jest mechanizm cookies i w razie potrzeby dodać identyfikator sesji do każdego URLu i formularza. Wymaga to jednak posiadania PHP skompilowanego z opcją --enable-trans-sid.

Jako że sesje mogą bazować na ciasteczkach, także i w tym przypadku przed rozpoczęciem sesji do przeglądarki nie mogą być wysłane żadne inne dane.

Po otrzymaniu żądania klienta PHP automatycznie (jeśli w konfiguracji PHP włączona została opcja auto_start) lub „ręcznie” przez programistę (za pomocą funkcji session_start()) sprawdza, czy przypisano już ID sesji. Jeśli tak, to PHP odczytuje zmienne zarejestrowane w tej sesji. Jeśli nie, generowany jest nowy, unikalny identyfikator sesji.

Aby PHP zaczęło śledzić wartość zmiennej, najpierw trzeba ją zarejestrować za pomocą funkcji session_register( nazwa_zmiennej). Istnieje też odwrotna wersja tej funkcji – funkcja session_unregister( nazwa_zmiennej ) powoduje, że PHP „zapomni” o tej zmiennej.

W PHP 4.1.0 wprowadzone zostały opisane wcześniej zmienne superglobalne. Jedna z tych zmiennych, $_SESSION, przechowuje zmienne zarejestrowane w sesji. Kluczem tej tablicy jest oczywiście nazwa zarejestrowanej zmiennej.

Tablica ta ma jednak pewną różnicę w stosunku do innych tablic superglobalnych. Mianowicie można jej użyć do rejestrowania zmiennych sesyjnych. Wystarczy przypisać wartość odpowiedniemu kluczowi tej tablicy aby zmienna została zarejestrowana.

Przykład 8.1. Zliczanie ile dana osoba odczytała daną stronę z czasie jednej sesji.


<?php

session_start(); // można pominąć jeśli jest się pewnym że włączona jest opcja auto_start

if (!isset($_SESSION['count'])) { // jeśli zmienna nie jest zarejestrowana
  $_SESSION['count'] = 0;    // przypisz jej początkową wartość
} else {             // jeśli jest zarejestrowana
  $_SESSION['count']++;     // zwiększ jej wartość
}

echo 'Strona odczytana '.$_SESSION['count'].' razy w ciągu tej sesji';

?>

     

Skrypt z tego przykładu będzie pamiętał ilość odwiedzin przez cały czas działania przeglądarki, jeśli w przeglądarce włączony jest mechanizm cookies, lub dopóki strona odświeżana jest z takim samym numerem sesji przekazanym przez URL.

Użycie sesji rodzi pewne wątpliwości: co jeśli ktoś 'ukradnie’ numer sesji? W ten sposób uzyska dostęp do danych zapisanych w tej sesji. Mimo że istnieje taka teoretyczna możliwość, to ilość dostępnych identyfikatorów sesji jest tak duża, że taka 'kradzież’ byłaby całkiem przypadkowa.