Jak wspomniano wcześniej, PHP „umie” odbierać pliki od użytkownika. Robi się to przy pomocy pola typu „file” w formularzu i odpowiednich zmiennych w skrypcie odbierającym dane.

Przykład 10.1. Odbieranie pliku od użytkownika


plik1.html:

<html>
 <body>
 <form action="plik2.php" method="POST" ENCTYPE="multipart/form-data">
  <input type="file" name="plik"/><br/>
  <input type="submit" value="Wyślij plik"/>

 </form>
 </body>
</html>

plik2.php:

<?php
$max_rozmiar = 1024*1024;
if (is_uploaded_file($_FILES['plik']['tmp_name'])) {
  if ($_FILES['plik']['size'] > $max_rozmiar) {
    echo 'Błąd! Plik jest za duży!';
  } else {
    echo 'Odebrano plik. Początkowa nazwa: '.$_FILES['plik']['name'];
    echo '<br/>';
    if (isset($_FILES['plik']['type'])) {
      echo 'Typ: '.$_FILES['plik']['type'].'<br/>';
    }
    move_uploaded_file($_FILES['plik']['tmp_name'],
        $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/foto/'.$_FILES['plik']['name']);
  }
} else {
  echo 'Błąd przy przesyłaniu danych!';
}

?> 

     

Przesyłanie plików na serwer jest sprawą dosyć niebezpieczną, dlatego należy odpowiednio się zabezpieczyć. W powyższym przykładzie użyta została funkcja is_uploaded_file(). Sprawdza ona czy podany plik faktycznie został odebrany od użytkownika – sprawdzenie takie jest istotne, gdyż w przypadku źle napisanego skryptu „włamywacz” będzie mógł odczytać z serwera dowolny plik, do którego prawo odczytu posiada użytkownik jako który pracuje serwer WWW.

Po kolei wykorzystywane są dostępne informacje o pliku. Jeśli wszystkie próby przebiegną pomyślnie, plik jest przenoszony w docelowe miejsce przy pomocy funkcji move_uploaded_file(). Oczywiście jeśli plik o takiej samej nazwie już istnieje, zostanie nadpisany, dlatego też należy najpierw to sprawdzić przy pomocy funkcji file_exists(), ale o tym w następnym rozdziale.

Kolejnym niebezpieczeństwem jest możliwość wstawienia na serwer skryptu PHP zawierającego „niebezpieczne instrukcje”. Można się przeciw temu zabezpieczyć sprawdzając rozszerzenie lub typ przesyłanego pliku. Jeśli rozszerzenie pliku to .php (lub inne, które jest przetwarzane przez serwer WWW jako skrypt PHP) lub typ pliku jest inny od oczekiwanego (na przykład wszystkie inne niż image/gif czy image/jpeg), plik można albo usunąć albo zmienić mu rozszerzenie. Jak – opis w następnym rozdziale.

Aby plik mógł zostać przeniesiony w docelowe miejsce, docelowy katalog musi mieć odpowiednie prawa dostępu. Mianowicie użytkownik, jako który pracuje serwer WWW musi mieć prawo zapisu do tego katalogu. Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać od administratora serwera, lub szukając dyrektywy User w pliku /etc/httpd/httpd.conf.